Rådgivning af deltidslandmænd – blog til nyt, information og debat

? Ældre indlæg

FlexNyt på Agromek
Udgivet den november 27, 2012 af Dorte Marcussen

På agromek havde vi en Agormek-særudgave af FlexNyt med. Du kan se det her: FlexNyt agromek-udgave.

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Abonnement på FlexNyt
Udgivet den august 29, 2012 af Dorte Marcussen

Svar

FlexNyt – det fagligt nyhedsbrev til deltidslandmænd og landboere – er testet og demonstreret med succes i projektet Løft Bundlinjen – skab forandringer og nå dine mål. Derfor har det være forsynet med Landdistrikt information og teksten “Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet”.

Nu er Flex-Nyt overgået til drift og deltidslandmænd kan få nyhedsbrevet hos følgende DLBR-virksomheder:

Djursland Landboforening
Jysk Landbrugsrådgivning
Sønderjysk Landboforening
Østdansk LandbrugsRådgivning
LandboNord
LandboThy
LRØ

FlexNyt udkommer hver anden uge i vækstsæsonen og hver fjerde uge udenfor vækstsæsonen. Indholdet er faglige informationer, nyheder og aktuelle arrangementer for deltidslandmænd og landboere.

Er du intresseret i at dit centre skal tilbyde et lignende nyhedsbrev så kontakt Jakob Lave. Se evt. også Business Case FlexNyt

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Arrangement om naturpleje og kødproduktion
Udgivet den august 24, 2012 af Jesper Fuglsang

Svar

Den 4. september fra kl. 19-21 afholdes et arrangement i Kibæk omkring produktion af græskalve på udsætterkøre. Arrangementet er en del af et projekt der har fokus på naturpleje som en professionel driftsgren.

Her kan I se mere omkring arrangementet: Naturpleje som driftsgren

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Deltidsplakater til dyrskue og andre arrangementer
Udgivet den juni 14, 2012 af Jesper Fuglsang

Svar

Kære deltidsansvarlige

Vi har på Videncentret for Landbrug nogle plakater som udlånes til dyrskuer og andre arrangementer. Plakaterne kan ses på følgende link: Deltidsplakater.

Hvis I ønsker at benytte jer af muligheden for at bruge plakaterne, skal I kontakte Birgit Winther Sørensen på bws@vfl.dk eller 8740 5508. Da der er flere der har brugt og ønsker at bruge plakaterne, beder vi jer sende dem retur snarest efter brug, da vi kun har nogle få eksemplarer af hver.

Godt dyrskue til jer alle.

Jesper Fuglsang, Markedschef Deltidslandmænd

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Nyhedsmail
Udgivet den maj 7, 2012 af Jesper Fuglsang

Svar

Kære modtager af nyhedsmail om rådgivning af deltidslandmænd

I samarbejde med 7 DLBR virksomheder har Videncentret for Landbrug gennemført en markedsanalyse blandt deltidslandmænd og landboere. I alt har der været næste 1.400 besvarelser, hvor af en DLBR virksomhed alene havde godt 700 besvarelser fra deres deltidskunder. Markedsanalysen blev afviklet i perioden medio januar til medio marts. I kan se en sammenfatning af de væsentligste betragtninger her: Markedsanalyse deltid

Hvis I ønsker mere viden omkring markedsanalysen, står jeg meget gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

Landmand.dk er nu gået i luften i en ny version, der er meget mere målrettet den enkelte bruger. Den tidligere opdeling af landmand.dk, hvor deltidsområdet havde sit eget faneblad er nedlagt til fordel for en mere personlig side. Udgangspunktet er i dag, at landmanden i langt højere grad har en adgang til alle sine samarbejdspartnere, og hurtigt kan få et overblik over informationer der er relevante for ham/hende. Landmand.dk kan være en rigtig god kommunikationsplatform med vores deltidskunder og landboere.

Jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis I har nogle ideer eller input til, hvordan vi anvender hvordan vi målretter vores kommunikation til deltidslandmænd via landmand.dk – I kan bruge bloggen kommunikation deltidslandmænd på landmand.dk eller kontakte mig direkte.

Mange af DLBR virksomhederne tilbyder i dag deres kunder Flexprodukter (målrettede produkter) til deltidslandmænd. Der er dog meget stor forskel på, hvordan produkterne anvendes, hvor udbredte de er lokalt samt værdien for kunden. I den forbindelse vil jeg meget gerne invitere til en workshop den 6. november på Videncentret for Landbrug, hvor vi sætter fokus på forretningen og markedsføringen af vores Flexprodukter, så vi kan udnytte det store forretningspotentiale der er i produkterne. Desuden vil jeg meget gerne bruge workshoppen til at sætte fokus på, hvordan vi arbejder bedre sammen omkring produkterne når de først er på hylderne og udbydes til jeres kunder.

Der vil komme mere information ud omkring workshoppen, men hvis der er nogle af jer der har nogle emner eller områder omkring Flexprodukterne som er særligt væsentlige at få fokus på, så hører jeg meget gerne fra jer.

Der er et stort ønske om at vide meget mere om, hvad deltids- og hobbylandmænds betydning er lokalt og nationalt, både når det angår rent produktionsøkonomi, men også inden for områder som natur, miljø, beskæftigelse og landdistriktsudvikling. Videncentret for Landbrug afholder en workshop den 5. september for særligt inviterede deltagere. Konferencen har til formål at afdække og kvalificere emner og retning for en samlet analyse deltidslandmænds betydning for samfundet, men også identificere områder hvor vi har et stort behov for viden. Efterfølgende vil der blive udarbejdet et eller flere oplæg til, hvordan vi kan gennemføre en stor analyse af emnerne.

Konferencen afholdes i samarbejde med KU Life, der samtidig vil være ansvarlig for gennemførelse af de indlagte workshops.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsmailen for deltidsområdet, så send en mail til bws@vfl.dk.

Venlig hilsen

Jesper Klintebjerg Fuglsang
Markedschef, Deltidslandmænd
DLBR Akademiet, Økonomi & Virksomhedsledelse

Kommunikation til deltidslandmænd på landmand.dk
Udgivet den maj 6, 2012 af Jesper Fuglsang

Svar

Landmand.dk er gået i luften med et nyt design og fokus. For at sikre den bedst mulige kommunikation med deltidslandmænd, vil jeg meget gerne have jeres input til, hvordan vi kan anvende landmand.dk optimalt i vores kommunikation med deltids- og fritidslandmænd og måske endda landboere?

Giv derfor gerne jeres bud på, hvordan vi bedst mulig udnytter den gode kommunikationsplatform vi har til deltidslandmænd.

Glæder mig til at høre fra jer på bloggen eller alternativt kontakt mig på 8740 5112 eller 2916 3145.

Udgivet i Debat

|
Skriv et svar

Nyhedsmail
Udgivet den januar 16, 2012 af Jesper Fuglsang

Svar

Kære modtager af nyhedsmail om rådgivning af deltidslandmænd

Indledningsvis vil jeg meget gerne ønske jer alle sammen et rigtigt godt nytår, og håber det må blive et år, hvor vi får sat endnu mere fokus på deltidslandmænd og den rådgivning, de modtager.

I samarbejde med netværket for deltidsrådgivning har jeg tilrettelagt en markedsanalyse for deltidslandmænd og landboere, som skal bidrage til udvikling og udvidelse af vores kundesegment. Markedsanalysen kører i perioden 18. januar og 3 uger frem. Du kan læse meget mere om markedsanalysen på blogposten Landsdækkende markedsanalyse og på hjemmesiden www.dlbr.dk/landbehov.

Den landsdækkende kampagne om udegående dyr om vinteren er ved at være klar. Stor tak til LRØ og Gefion, der har deltaget i udarbejdelsen af materialet. Du finder begge oplæg samt udkast til program på Landbrugsinfo: Landsdækkende kampagne for udegående dyr i vintertid. Læs også mere omkring kampagnen på blog posten Udegående dyr i vintertid.

Videncentret for Landbrug afholder i forbindelse med projektet ”Løft Bundlinjen” en produkt- og projektmesse den 6. februar 2012. Messen har til formål at sætte fokus på de projekter, der er under udvikling eller ved at blive etableret samt et udvalg af de produkter, vi har målrettet landmænd. I den anledning vil jeg meget gerne høre fra jer, såfremt nogen af jer der vil have interesse i at være ambassadører for nogle af følgende produkter: FlexMark, FlexRegnskab og FlexNyt – det er i den forbindelse underordnet, om I kalder produktet noget andet. Der vil selvfølgelig være honorering for opgaven.

Hvis du ønsker at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig, og du kan samtidig læse mere om messen på blogposten Produkt- og projektmesse.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsmailen for deltidsområdet, så send en mail til os

Venlig hilsen

Jesper Klintebjerg Fuglsang
Markedschef, Deltidslandmænd
Økonomi & Virksomhedsledelse

Telefon: +45 8740 5112
Mobil: +45 2916 3145
E-mail: jen@vfl.dk

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Produkt- og projektmesse 2012
Udgivet den januar 16, 2012 af Jesper Fuglsang

1

Videncentret for Landbrug afholder i forbindelse med projektet ”Løft Bundlinjen” en produkt- og projektmesse, hvor der vil blive fokus på nye projekter, etablerede projekter samt produkter. I den anledning vil jeg meget gerne høre fra jer, hvis der er nogen af jer der vil have interesse i, at være ambassadører for et af følgende produkter: FlexMark, FlexRegnskab og FlexNyt – det er i den forbindelse underordnet om I kalder produktet noget andet. Hvis du ønsker at vide mere om, hvad din/jeres rolle vil være på produkt- og projektmessen samt honorering af indsatsen, er du meget velkommen til at kontakte mig for nærmere information.

Du kan se mere om produkt- og projektmessen her: Invitation til Produkt- og projektmesse

Udgivet i Nyt

|
1 svar

Landsdækkende kampagne: Udegående dyr i vintertid
Udgivet den januar 16, 2012 af Jesper Fuglsang

1

Der er udarbejdet 2 oplæg til den landsdækkende kampagne: Ove Madsen, Kvægkonsulent (LRØ) har udarbejdet et oplæg omkring adfærd og forhold for kvæg, og Peter Raabymagle, Bygningskonsulent (Gefion) har udarbejdet et oplæg omkring arkitektur og heste.

Hvis der ønskes kontakt til personerne der har udarbejdet præsentationerne, så kan deres kontaktinformationer findes på følgende link . Hvis der ønskes kontakt til arkitekter der har erfaring med etablering af læskure vil vi meget gerne være med til at formidle den. Den landsdækkende kampagne er kommet til i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Danske Deltidslandmænd og Videncentret for Landbrug. Læs mere på LandbrugsInfo: Landdækkende kampagne udegående dyr.
Hvis I påtænker jer at afholde mødet, vil jeg meget gerne høre om det, så jeg kan være med til at formidle til Dyrenes Beskyttelse og eventuelt understøtte markedsføringen af jeres møde.

Til inspiration: DLBR virksomheden kan etablere et samarbejde med leverandører af inventar, mobile læskure eller foder ved afholdelse af arrangementet, og af den vej måske skabe et endnu mere dynamisk forum samt tilskud til afholdelse af mødet.

Udgivet i Nyt

|
1 svar

Landsdækkende markedsanalyse
Udgivet den januar 16, 2012 af Dorte Marcussen

1

Udvalgte DLBR virksomheder og Videncentret for Landbrug har iværksat en markeds- og behovsanalyse, der har til formål at afdække behov, interesser og udviklingsmuligheder for deltidslandmænd og landboere. I analysen har vi valgt at fokusere på både deltidslandmænd og landboere. Valget omkring en bredere målgruppe for analysen har været, at få et bedre billede af, hvad det er for interesser og behov, de der ikke nødvendigvis betragter sig selv som mere traditionelle deltidslandmænd har, så vi i højere grad kan målrette vores indsats og måske etablere nye forretningsområder.

Land & Liv vil på deres hjemmeside – www.landogliv.dk – etablere et forum, hvor læserne kan komme med kommentar omkring deres behov, interesser og andre emner de anser for værende relevante for deres ejendom/dagligdag. Dette kan måske være med til at give os et anderledes indtryk af deltidslandmænd, landboerne samt andre på landet. Artiklen i Land & Liv kan ses her, hvor der også er et link til markedsanalysen. I er velkommen til at linke til markedsanalysen på jeres hjemmeside. Data fra den landsdækkende markedsanalyse stilles til rådighed for samtlige DLBR virksomheder her på bloggen.

Spørgerammen for analysen kan ses her: Spørgeramme Landækkende markedsanalyse.

Udgivet i Nyt

|
1 svar

Nyhedsmail
Udgivet den november 18, 2011 af Dorte Marcussen

Svar

Kære modtager af Nyhedsmail om rådgivning af deltidslandmænd

Oplægget til møderækken om udegående dyr om vinteren er nu klar og er lagt på landbrugsinfo.dk på siden Landsdækkende kampagne: Udegående dyr om vinteren.

Efter organisationsændringen på Videncentret er undertegnede blev udnævnt til Markedschef, Deltidslandmænd. I den funktion er jeg placeret i Videncentret for Landbrug, Økonomi og Virksomhedsledelse. Læs mere i Ny markedschef her på deltid.dlbrblog.dk

Danske Deltidslandmænd, som er en del af Landbrug & Fødevarer, afholdt årsmøde lørdag den 29. oktober 2011 på Comwell i Middelfart. Du kan finde link til formandens beretning og markedschefens indlæg her: Årsmøde i Dansk Deltidslandmænd

Måske du kan få lidt inspiration i indlægget Små fødevareproducenter med stor kvalitet, som omtaler et arrangement som Sønderjysk Landboforening har gennemført. Har du selv viden og inpiration, du vil dele med dine kollegaer, eller er der noget du efterlyser omkring rådgivning af deltidslandmænd så kontakt mig endeligt.

Ønsker du ikke at modtage nyhedsmailen for deltidsområdet, så send en mail til mma@vfl.dk

Venlig hilsen

Jesper Klintebjerg Fuglsang
Markedschef, Deltidslandmænd
Økonomi og Virskomhedsledelse Telefon: 87405112
Mobil: +4529163145
E-mail: jen@vfl.dk

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Landsdækkende kampagne: Udegående dyr om vinteren
Udgivet den november 18, 2011 af Dorte Marcussen

Svar

Som fortalt i sidste nyhedmail har vi sammen med Dyrenes Beskyttelse og Danske Deltidslandmænd været igang ,ed at udarbejdet et oplæg til en kampagne, der sætter fokus på udegående dyr om vinteren.

Oplægget er nu færdigt og kan ses på landbrugsinfo.dk Landsdækkende kampagne: Udegående dyr om vinteren.

Lige nu finder du materialt nedenfor. Der vil senere komme dias som kan benyttes til indlæggene i oplægget.

Oplæg til kampagne – Udegående dyr om vinteren (word)
Oplæg til kampagne – Udegående dyr om vinteren (pdf)
Artiklen “Læskur til ammekøer – ren praktik eller arkitektonisk perle?”

Udgivet i Nyt

|
Skriv et svar

Ny markedschef
Udgivet den november 18, 2011 af Dorte Marcussen

1

Efter organisationsændringen på Videncentret er Jesper Klintberg Fuglsang udnævnt til Markedschef, Deltidslandmænd. Jesper er placeret i afdelingen Økonomi og Virksomhedsledelse.

Jesper har det sidste års tid overtaget flere og flere af opgaverne på området, og har således været initiativtager og tovholder på netværk for rådgivere af Deltidslandmænd og det indledende arbejde i forbindelse med kortlægningen af deltidslandmænds samfundsmæssige betydning og produktionsmæssige udfordringer. Jesper erfaringer og interesse for deltidslandmænd blev grundlagt som juniorkonsulent i LHN, hvor han havde mange deltidslandmænd blandt sine kunder. På Videncentret for Landbrug har han bl.a været tovholder på udviklingen af FlexRegnskab og gennemført undersøgelser, der belyser udfordringerne og muligheder i rådgivningen for såvel deltidslandmændene og DLBR-virksomhederne.

Stort til lykke til Jesper med jobbet.

Jeg vil gerne takke alle for samarbejdet i de næsten fem år jeg var Markedschef, Deltidslandmænd. Jeg vil stadig løse opgaver omkring Deltidslandmænd for Jesper. Min ny stillingsbetegnelse er Projketleder. I 2011 er jeg projketleder på “Landmandens Bundlinje NU!” og i 2012 på “Løft Bundlinjen!”. Læs evt mere på lbnu.dlbrblog.dk i indlægget Din Bundlinje NU! ? Landmandens Bundlinje NU! ? Løft Bundlinjen.

Jesper kan kontaktes på D: 87405112 M :29163145 E: jen@vfl.dk

Udgivet i Nyt

|
1 svar

Årsmøde i Dansk Deltidslandmænd
Udgivet den november 11, 2011 af Dorte Marcussen

2

Danske Deltidslandmænd, som er en del af Landbrug & Fødevarer, afholdt årsmøde lørdag den 29. oktober 2011 på Comwell i Middelfart. Der blev aflagt beretning om aktuelle spørgsmål og fremlagt visioner for det fremtidige arbejde i forhold til deltidslandmændene i Danmark. Læs beretning for 2011 her.

Fra VFL bidrog vi – Jesper Klintberg Fuglsang og jeg – til årsmødet med indlægget: Samspillet mellem foreningernes deltidsudvalg og rådgivningen.

Udgivet i Info

|
2 svar

Små fødevareproducenter med stor kvalitet
Udgivet den november 9, 2011 af Dorte Marcussen

2

Zynergi-netværket – fyraftensmøde for forædlere af fødevarer som Sønderjysk Landboforening holder på tirsdag d. 15. november ser meget spændende ud. Se også invitationén som pdf-fil her:
Fyraftensmøde-Fremtidens marked og forbrugere

Læs mere i denne artikel: Møde for de små der vil sælge fødevarer med stor kvalitet.

Et oplagte møde til at få kontakt til iværksættere på landet og til de deltidslandmænd, der vil skabe merværdi af deres produktion. På mødet vil SLF fortælle om deres tilbud til målgruppen: Budget, handlingsplan, regnskab…

Netværket støttes af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Land-distrikterne (ELFUL)

Udgivet i Info
|

Tagget fødevarevirksomheder, Møder med kunder

|
2 svar

Nyhedsmail
Udgivet den oktober 27, 2011 af Dorte Marcussen

Svar

Kære deltager i konferencen og/eller modtager af Nyhedsmail om rådgivning af deltidslandmænd

På www.deltid.dlbrblog kan du nu finde dias og opsamling fra workshoppen fra konferencen. Du finder link til materialet i Konference 2011 – Dias og opsamling. Husk mulighed for at kommentere på siderne.

På konferencen præsenterede vi www.dlbr.dk/deltid. Læs mere om, hvordan I kan benytte den i jeres profileringen af rådgivning af deltidslandmænd, i disse tre blogposter: DLBR.dk/deltid, Et godt tilbud og Deltidslandmænd og jlbr.dk.

I indlægget Hustandssvindmøller og solceller kan du finde inspiration, såfremt du tænker på at profilere jeres rådgivning omkring “Grøn Energi”.

På lørdag d. 29. oktober holder Danske Deltidslandmænd Årsmøde 2011 i Middelfart. Her er helt sikkert også inspiration at hente til, hvordan nettet kan benyttes til at fortælle, hvad DLBR kan for Landboer og deltidslandmænd i Henning von Hauens indlæg “Hvordan får vi fat i flere medlemmer og kunder?”.

Vi har været i dialog med Dyrenes beskyttelse om en møderække i løbet af vintern 2011-2012. Læs mere i indlægget Udegående dyr om vinteren